Tuntunin & Kundisyon


 1. Mga Pagsasaayos

  Ang OCG Casino ay may karapatan na baguhin ang mga Terms & Conditions na ito anumang oras. Inuudyok namin na regular kang mag-review upang manatiling informado sa anumang mga pagbabago.

 2. Mga Bonus

  Ang OCG Casino ay nagbibigay ng mga no wagering bonuses, isang bihirang alok sa mga online casinos.

 3. Malfunction & Liablity

  "Ang malfunctions voids all pays." Ang OCG Casino ay hindi mananagot sa anumang losses na resulta ng mga technical issues, errors, o fraudulent activities.

 4. OCG Lottery

  Ang OCG Casino ay nag-aalok ng unang global digital lottery, na may mga lingguhang episodes na available sa https://www.ocg.casino/fil/lottery.

 5. Privacy Policy

  Pinahahalagahan ng OCG Casino ang iyong privacy at nagpatupad ng mga hakbang upang protektahan ang iyong personal na impormasyon. Upang malaman pa ng higit hinggil sa aming mga privacy practices, mangyaring suriin ang aming Privacy Policy.

 6. Progressive Jackpots

  Ang OCG Casino ay nagtatampok ng mga RINGPOT at JACKPOT progressive prizes para sa RING at SLOT games, ayon sa pagkakasunod-sunod. Makikita ng mga manlalaro ang lahat ng mga win combinations, win multipliers, at iba pang impormasyon sa laro sa pamamagitan ng pag-click sa '?' button sa bawat laro.

 7. Patakaran sa Refund

  Ang OCG Casino ay hindi nag-aalok ng automated refunds para sa purchased casino credits. Gayunpaman, mayroon ang mga manlalaro ng kakayahan na i-withdraw ang kanilang hindi nagamit na casino credits sa kanilang crypto wallet anumang oras, malaya mula sa wagering requirements. Paki-tandaan na ang refunds ay limitado lamang sa hindi nagamit na casino credits. Bukod dito, hindi maaaring magbigay ng refunds ang OCG Casino para sa maling crypto transactions, kabilang ang mga deposits o withdrawals na ginawa sa maling wallet address.

 8. Responsableng Gaming

  Ang OCG Casino ay committed sa pagtutulak ng responsable na gaming at nagbibigay ng mga resources at tools upang tulungan ang mga manlalaro sa pamamahala ng kanilang behavior sa sugal. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang aming Responsible Gaming page.

 9. Impormasyon ng Kumpanya

  OCG Casino LLC
  Los Angeles, California, USA

 10. Impormasyon ng Pakikipag-ugnayan

  Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin, mangyaring bisitahin ang aming Contact page sa https://www.ocg.casino/fil/contact o i-email kami sa [email protected].

 11. Kwalipikasyon

  Upang magamit ang mga serbisyo ng OCG Casino, kailangan mong may edad na hindi kukulangin sa 18 taon at may ligal na kapabilidad na pumasok sa isang binding agreement. Kailangan mo rin mag-provide ng valid identification (ID) sa panahon ng rehistrasyon. Ang iyong ID document ay permanente na ibubura pagkatapos ng verification process, at ang iyong personal na data ay hindi ibabahagi sa anumang third party.

 12. Mga Laro & RTP

  Nag-aalok ang OCG Casino ng mga RING at SLOT games na may Return to Player (RTP) na 90%. Ang online casino games ay laging may kasamang element ng katagalan, at ang OCG Casino ay garantisadong maghahatid exacto ng aming pangako. Ang maximum na panalo bawat spin ay $1,000,000 sa RING DELUXE games, na may maximum win multiplier na 10,000 para sa RING games at 1,000 para sa SLOT games.

 13. Batas na Pumapamahala

  Ang Terms & Conditions na ito ay pinapamahalaan ng mga batas ng Los Angeles, California, USA.

 14. Intellectual Property

  Ang laro ng RING at lahat ng mga bahagi nito, kabilang ang konsepto, UI, mekanismo ng pag-andar, game engine, at game math, ay protektado sa ilalim ng isang patent. Ang anumang hindi awtorisadong paggamit o pag-copy ng intellectual property ng OCG Casino ay mahigpit na ipinagbabawal.

 15. Pakilala

  Maligayang pagdating sa OCG Casino, ang tahanan ng RING at SLOT games, pati na rin ang OCG Lottery. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng aming website at services, sumasang-ayon ka na sumunod at magpatali sa mga Terms & Conditions na ito. Mangyaring basahin ito ng maingat bago magpatuloy.

 16. Lisensya

  Mayroon ang OCG Casino ng isang napatunayang Digital Gambling License, na naglilinis ng mga jurisdictional boundaries at nagbibigay sa amin ng kakayahan upang mag-alok ng aming mga serbisyo sa mga manlalaro sa buong mundo. Upang i-verify ang aming lisensya, bisitahin ang https://www.digitalgambling.org/verify/ocgcasino.