Dasar Privasi


 1. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

  Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Semua perubahan akan dipaparkan di halaman ini, dan tarikh "Dikemaskini pada" di bahagian atas Dasar Privasi ini akan disemak semula. Penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan kami selepas sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini merupakan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi yang dikemaskini.

 2. Hubungi kami

  Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini atau amalan privasi kami, sila hubungi kami:

  OCG Casino LLC
  Los Angeles, California, USA
  Email: [email protected]
  Pautan Hubungan: https://www.ocg.casino/ms/contact

  Untuk pertanyaan berkaitan GDPR atau untuk menzahirkan hak perlindungan data anda, anda juga boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data (DPO) kami di [email protected].

 3. Hak perlindungan data di bawah GDPR

  Jika anda merupakan penduduk Kesatuan Eropah (EU) atau Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu di bawah GDPR, termasuk:

  a. Hak untuk mengakses, mengemaskini, atau memadam maklumat peribadi anda. Anda boleh lakukan ini dengan log masuk ke dalam akaun anda atau menghubungi kami di [email protected].

  b. Hak untuk membangkang atau menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda.

  c. Hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menutup akaun anda.

  d. Hak untuk pemudah alihan data, yang membolehkan anda untuk meminta salinan maklumat peribadi anda dalam format yang terstruktur, biasa digunakan, dan boleh dibaca oleh mesin.

  e. Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa pengawasan jika anda percaya bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami melanggar hak perlindungan data anda.

 4. Pendedahan maklumat anda

  Kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, kecuali seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dalam keadaan berikut:

  a. Untuk mematuhi keperluan undang-undang, seperti arahan mahkamah atau subpoenas.

  b. Untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan OCG Casino, pengguna kami, atau orang lain.

  c. Apabila berlaku penggabungan, akuisisi, atau jualan kesemua atau sebahagian daripada aset kami, di mana maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan kepada pemilik baru.

 5. Bagaimana kami menggunakan maklumat anda

  Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk pelbagai tujuan, termasuk:

  a. Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk menguruskan akaun anda, memproses pembayaran, dan memudahkan pengeluaran.

  b. Untuk meningkatkan Perkhidmatan kami, termasuk menganalisis corak penggunaan dan keutamaan pengguna.

  c. Untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk menjawab pertanyaan anda, menyediakan kemaskini, dan menghantar bahan promosi.

  d. Untuk mematuhi obligasi undang-undang, seperti mengesahkan umur anda dan mematuhi keperluan kawal selia.

  e. Untuk melindungi keselamatan dan integriti Perkhidmatan kami, termasuk mengesan dan mencegah penipuan dan aktiviti haram lain.

 6. Maklumat yang kami kumpulkan

  Kami mengumpul pelbagai jenis maklumat untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami, termasuk:

  a. Maklumat Peribadi: Semasa proses pendaftaran akaun untuk OCG Casino, kami mengumpul nama pengguna, alamat emel, tarikh lahir, dan negara anda. Maklumat ini membolehkan kami mencipta pengalaman permainan yang dipersonalisasikan untuk anda. Pengguna mesti mengesahkan mereka berumur 18 tahun atau lebih semasa pendaftaran dengan bersetuju dengan notifikasi persetujuan +18 kami. Selain itu, pengguna mempunyai pilihan untuk mendaftar dengan akaun Google mereka, memudahkan proses pendaftaran. Amalan kami direka untuk mengekalkan standard tertinggi keselamatan data dan privasi untuk pengguna kami.

  b. Maklumat Teknikal: Kami mengumpul maklumat teknikal seperti alamat IP anda, jenis pelayar, sistem operasi, maklumat peranti, dan waktu capaian apabila anda melawat Laman Web kami.

  c. Maklumat Penggunaan: Kami mengumpul maklumat tentang aktiviti anda di Laman Web kami, seperti permainan yang anda mainkan, pertaruhan anda, dan kemenangan anda.

  d. Maklumat Pembayaran: Kami mengumpul maklumat pembayaran apabila anda membuat deposit atau meminta pengeluaran, termasuk kaedah pembayaran, butiran transaksi, dan alamat bil.

 7. Pemindahan data antarabangsa

  Maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, dan diproses di negara di luar EU dan EEA. Kami memastikan langkah-langkah yang sesuai di tempat untuk melindungi maklumat peribadi anda apabila ia dipindahkan secara antarabangsa, selaras dengan GDPR dan undang-undang perlindungan data yang terpakai.

 8. Pengenalan

  OCG Casino LLC ("OCG Casino", "kami", "kita", atau "kami") komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi anda apabila anda mendapatkan dan menggunakan laman web kami di https://www.ocg.casino/ms ("Laman Web") dan perkhidmatan kami, termasuk permainan kasino dalam talian dan perkhidmatan loteri (secara kolektif, "Perkhidmatan").

  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi ini. Kami mengesyorkan agar anda membaca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami amalan kami mengenai maklumat peribadi anda.

  Kami mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan undang-undang perlindungan data yang terpakai lain untuk memastikan perlindungan maklumat peribadi anda.

 9. Penyimpanan maklumat peribadi

  Kami menyimpan maklumat peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan di mana ia dikumpulkan, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Untuk menentukan tempoh penyimpanan yang sesuai bagi maklumat peribadi anda, kami mengambil kira jumlah, sifat, dan kepekaan data, risiko berpotensi dari penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan, tujuan di mana kami memprosesnya, dan sama ada tujuan tersebut boleh dicapai melalui kaedah lain.

 10. Keselamatan

  Kami mengambil berat terhadap keselamatan maklumat peribadi anda dan melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindunginya daripada akses, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau penyimpanan elektronik yang 100% selamat, oleh itu kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak maklumat peribadi anda.